DERSA FRANSÎ 1

– Rojbaş, ez Serhado me û ez Kurd im.                       – Rojbaş, ez Johnny me û ez fransî me.                             

. -Bonjour, je suis Serhado et je suis kurde.                  -Bonjour, je suis Johnny et je suis français.

   (Bonjûx, jö swî Serhado, ê jö swî küxd)                        (Bonjûx, jö swî Conî ê jö swî fxansê) 

             

  Serhado                                                                                

 Johnny

Ez Kurd im  <–>       Je suis kurde                                      Je suis français  <–> Ez Fransî me.

                                  (jö swî küxd)                                                                (jö swî fxansê)

Ez telebe me. <–>Je suis étudiant                                       Ez ebûqat im. <–>  Je suis avocat   

                                     (jö swî êtüdîan)                                                            (jö swî avoka)

Ez ciwan im. <–>    Je suis jeune[1]                                       Ez kal im. <–>    Je suis vieux 

                                   (jö swî jön)                                                                      (jö swî vîyö)  

Ez azab im (ne zewicî) <–> Je suis célibataire.                   Ez zewicî me. <–> Je suis marié[2]

                                    (jö swî sêlîbatex)                                                                (jö swî marié)

Hişyarî  1 : Bi fransiya nivîskî, bo mînak, divê em bêjin  « Je ne suis pas avocat » yanî « Ez ne fransî me » ; lê gava ku xelkê fransî dipeyîvin, ew hertim wiha dibêjin : « Je suis pas français ». Ew « ne » yê radikin. Eger hûn « ne »yê bi kar bînin, wê xelkê fransî fehm bikin ku hûn baş bi fransî nizanin û hûn bi fransiya kitêban dipeyîvin.

Serhado                                                                                 Johnny

Ez ne fransî me <–> Je suis pas français.                    Ez ne Kurd im <–>Je suis pas kurde.

                                  (jö swî pa fxansê)                                                          (jö swî pa küxd)                                                     

Ez ne abokat im. <–>Je suis pas avocat.                     Ez ne telebe me <–> Je suis pas étudiant.

                                   (jö swî pas avoka)                                                          (jö swî pas êtüdîan)                                                      

Ez ne kal im <–>        Je suis pas vieux.                       Ez ne ciwan im <–>  Je suis pas jeune[3].

                                    (jö swî pa vîyö)                                                              (jö swî pas jön)  

Ez ne zewicî me <–> Je suis pas marié.                        Ez ne azab im<–>  Je suis pas célibataire.

                                      (jö swî pa marié)                                                      (jö swî pa célibataire)

Hişyarî  2 : Wekî we li jorê dît, xelkê fransî cumleyên xwe mîna me kurmancan çênakin. Em dibêjin « Ez mamoste me » ; fransî dibêjin « ez me mamoste ». Yanî kelîma ku em di dawiyê de dibêjin, ew tînin dixin nava cumleyê.

Çend heb herf : R : ex      E : ö      A : a    B: bê        RER A : Ex ö ex A     RER B : Ex ö ex bê.

Testa Fransî 1     Asta Destpêkê

1 . Cumleyên li jêrê tevlihev in, wana serrerast bikin; wekî viya : je kurde suis : Je suis kurde.

Vieux suis je :

Suis jeune je :

Je marié suis :

Français suis je :

2. Fransiya kelîmeyên li jêrê binivîsin. Mîna viya,  ez : je

Kal :

Ezeb (nezewicî) :

Ciwan : 

Abokat (parêzer) :

Telebe :

3. Kîjan cumle tê mahneya : Ez ne kal im.

A-) Je suis vieux. B-) Je suis pas jeune  C-) Je suis pas vieux. D-)   Je suis pas marié

4. Bi fransî, mirov çawa dibêje : Ez kurd im. 

A-) Je suis pas kurde. B-) Je suis kurde. C-) Je suis français. D-) Je suis pas français.

5. Bi fransî « RER B » çawa tê xwendinê ?

A-) er o er be  B-) ex o ex be C-) ex ö ex bê D-) erer be

Amadekar : Nebiyê Dûro


[2] « Marié » ji kelîma « marî » tê, « marî » jî tê ma’neya « mêr »ê. Mesela , « mêrê min » bi fransî « mon mari » ye.

[3] Je (jö) tê ma’neya « ez »ê, koka van her du peyvan yek e, « z »ya kurmancî bûye « j » bi fransî. Mîna « jahr »a kurmancî ku bûye « Zehr »a erebî. « Avocat » peyveke fransî ye, wekî « avukat” derbasî tirkî bûye. Peyva « étudiant »ê ji fîîla « étudier » tê, bi tirkî ji dersxane re dibêjin « etud salonu », ev « etud » jî ji fransî tê. Bi fransî « ciwan » bûye « jeune », koka van her du peyvan yek e, ev peyv bi eslê xwe bi kurdî ye, « c »ya kurmancî bûye « j ».

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :